שער Shaar Hashamaim(Gate of Heaven) Synagogue, Thane
New User? Log In
סיוןאבאב
יום ראשוןיום שנייום שלישייום רביעייום חמישייום שישישבת
../Images/Empty.jpg../Images/Empty.jpg../Images/Empty.jpgא' 1st- Av
Rosh Hodesh
../Images/Empty.jpg
S : 8:00 AM| M : 4:00 PM | A : 7:30 PM
ב' 2nd- Av
../Images/Empty.jpg
S : 8:00 AM| M : 4:00 PM | A : 7:30 PM
ג' 3rd- Av
~/Images/Candle1.png~/Images/Candle1.png 06:48 PM
S : 8:00 AM| M : 4:00 PM | A : 7:30 PM
ד' 4th- Av
Shabbath Hazzon

P : Debarim

H : Hazzon Yeshayahu
~/Images/Candle1.png 08:03 PM
S : 7:00 AM| M : 4:00 PM | A : 7:30 PM
ה' 5th- Av
../Images/Empty.jpg
S : 8:00 AM| M : 4:00 PM | A : 7:30 PM
ו' 6th- Av
../Images/Empty.jpg
S : 8:00 AM| M : 4:00 PM | A : 7:30 PM
ז' 7th- Av
../Images/Empty.jpg
S : 8:00 AM| M : 4:00 PM | A : 7:30 PM
ח' 8th- Av
Erev Tishabe-Av
../Images/Empty.jpg
S : 8:00 AM| M : 4:00 PM | A : 7:30 PM
ט' 9th- Av
Tishabe-Av
../Images/Empty.jpg
S : 8:00 AM| M : 4:00 PM | A : 7:30 PM
י' 10th- Av
~/Images/Candle1.png~/Images/Candle1.png 06:45 PM
S : 8:00 AM| M : 4:00 PM | A : 7:30 PM
י"א 11th- Av
Shabbath Nahamu

P : VaethHannan

H : Nahamu Nahamu Ammi
~/Images/Candle1.png 08:00 PM
S : 7:00 AM| M : 4:00 PM | A : 7:30 PM
י"ב 12th- Av
../Images/Empty.jpg
S : 8:00 AM| M : 4:00 PM | A : 7:30 PM
י"ג 13th- Av
../Images/Empty.jpg
S : 8:00 AM| M : 4:00 PM | A : 7:30 PM
י"ד 14th- Av
../Images/Empty.jpg
S : 8:00 AM| M : 4:00 PM | A : 7:30 PM
ט"ו 15th- Av
Tu-Be-Av
../Images/Empty.jpg
S : 8:00 AM| M : 4:00 PM | A : 7:30 PM
ט"ז 16th- Av
../Images/Empty.jpg
S : 8:00 AM| M : 4:00 PM | A : 7:30 PM
י"ז 17th- Av
~/Images/Candle1.png~/Images/Candle1.png 06:42 PM
S : 8:00 AM| M : 4:00 PM | A : 7:30 PM
י"ח 18th- Av

P : Ekeb

H : Vattomer Siyon
~/Images/Candle1.png 07:56 PM
S : 7:00 AM| M : 4:00 PM | A : 7:30 PM
י"ט 19th- Av
../Images/Empty.jpg
S : 8:00 AM| M : 4:00 PM | A : 7:30 PM
כ' 20th- Av
../Images/Empty.jpg
S : 8:00 AM| M : 4:00 PM | A : 7:30 PM
כ"א 21st- Av
../Images/Empty.jpg
S : 8:00 AM| M : 4:00 PM | A : 7:30 PM
כ"ב 22nd- Av
../Images/Empty.jpg
S : 8:00 AM| M : 4:00 PM | A : 7:30 PM
כ"ג 23rd- Av
../Images/Empty.jpg
S : 8:00 AM| M : 4:00 PM | A : 7:30 PM
כ"ד 24th- Av
~/Images/Candle1.png~/Images/Candle1.png 06:38 PM
S : 8:00 AM| M : 4:00 PM | A : 7:30 PM
כ"ה 25th- Av

P : Re-eh Anokhi

H : Aniya Soara
~/Images/Candle1.png 07:52 PM
S : 7:00 AM| M : 4:00 PM | A : 7:30 PM
כ"ו 26th- Av
../Images/Empty.jpg
S : 8:00 AM| M : 4:00 PM | A : 7:30 PM
כ"ז 27th- Av
../Images/Empty.jpg
S : 8:00 AM| M : 4:00 PM | A : 7:30 PM
כ"ח 28th- Av
../Images/Empty.jpg
S : 8:00 AM| M : 4:00 PM | A : 7:30 PM
כ"ט 29th- Av
Erev Rosh Hodesh
../Images/Empty.jpg
S : 8:00 AM| M : 4:00 PM | A : 7:30 PM
ל' 30th- Av
Rosh Hodesh
../Images/Empty.jpg
S : 8:00 AM| M : 4:00 PM | A : 7:30 PM
../Images/Empty.jpg../Images/Empty.jpg../Images/Empty.jpg../Images/Empty.jpg../Images/Empty.jpg

Date
Day Of Week
Holiday
Shacharit Time
Parasha(Shacharit)
English Title
Maftir
Haftara(Shacharit)
Mincha Time
Parasha(Mincha)
Haftara(Mincha)
Arbit Time
Fast
Read
Do Not Read
Auspicious Days
Sunset Time
Candle Time


Copyright 2020 - Shaar Hashamaim(Gate of Heaven) Synagogue, Thane. All rights reserved. Hosting sponsored by: Raymond Jacob Ramrajkar Concept, Design & Development by Abimelekh Pinhas Bhastekar.
Subject matter expert advice and Calendar Credits : Moses Abraham Phansapurkar & Raymond Jacob Ramrajkar. Application testing & validation : David Isaac Ghosalkar
Reproduction, distribution, or transmission in any form or fashion, without written consent from the author is punishable under the national and international copyright laws.